KASIA KMITA

www.kasiakmita.com

kontakt@kasiakmita.com

+48 604 601 845

Kasia Kmita urodziła się w 1972 roku w Nowej Rudzie. Studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1996 roku uzyskała dyplom z zakresu malarstwa. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
W 1996 otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki “Promocje `96”
W 1998 w „Konkursie im. Eugeniusza Gepperta” otrzymała Nagrodę Rektora Akademii Sz¬tuk Pięknych we Wrocławiu. W 2006 roku za serię prac łączących elementy polskiego folkloru i popkultury została nagrodzona na Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. Nagrodzona wyróżnieniem magazynu “Łossskot” dla najciekawszych postaci kultury 2007 roku. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011r., 2017r.)

Wystawy indywidualne:

2016 „Kim byś była, gdybyś była kim chcesz” Mieszkania Gepperta, Wrocław 2013 „Menu” Galeria Manhattan, Łódź
2012 “Wytnij-Wklej” Galeria Olimpia, Kraków
2012 “Must have it” BWA w Bielsku-Białej
2011 “Must have it” BWA we Wrocławiu
2011 “Sklep z pamiątkami” Kordegarda, Warszawa
2011 “Dobre bo polskie” Galeria-1, Centrum Olimpi¬jskie, Warszawa
2010 „Wycinanki”, Instytut Polski w Sofii, Bułgaria
2009 „Parada wycinanek”, Latająca Galeria, Warszawa
2009 „Wycinanki”, instytut Polski ,Budapeszt, Węgry
2007 “Wycinanki”, BWA Wrocław, Bielska Galeria Sz¬tuki, Ustka,
Galeria Zero, Berlin, Niemcy
2002 – “Kojące działanie liczby mnogiej”, Galeria Karowa, Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2017 „Bielska Jesień” BWA Bielsko-Biała
2017 „Syndrom Feniksa” Galeria Szara, Katowice 2016 „Przenikanie” MWW, Wrocław 2016 „Prace ręczne” Galeria Olimpia, Kraków 2016 „Sztuka szuka IQ” NFM, Wrocław 2016 „SURVIVAL” FAT, Wrocław 2015 „OSTRALE’15” Drezno, Niemcy
2015 „Arte Laguna Prize” Wenecja, Włochy
2015 „16 lat” Galeria Olimpia, Kraków
2014 “MIDNIGHT SHOW II” BWA Dizajn ,Wrocław
2014 ”SURVIVAL” dawny budynek Instytutu Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu
2014 „UKŁAD PLANETARNY” Galeria Miejska, Wrocław
2009 “20 YEARS AFTER POLISH ART AFTER COM¬MUNISM”, Dam 27, Amsterdam, Holandia BiB w Sassenheim, Holandia
2009 „folk-art-NOW!”, Guter Bahnhof, Brema, Niemcy
2007 “Herzlich wir kommen”, Galeria Pokusa, Wies¬baden, Niemcy
2007 “Idolatrie”, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa
2006 “Rybie oko 4”, Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka
2003 – 2006 „Przegląd Sztuki Survival”, Uniwersytet Wrocławski, Browar Mieszczański, Dworzec Główny PKP, Wrocław
2001 “XXXV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa – Biel¬ska Jesień”, BWA,
Bielsko-Biała
2000 “Najgroźniejsze pędzle”, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego, Warszawa
1998 “XVII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego”, BWA, Szczecin
1998 “Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych – Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, BWA Wrocław
1997 “Bielska Jesień `97”, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
1996 “Promocje `96”, Państwowa Galeria Sztuki Legnica

Nagrody i stypendia:

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki “Promocje `96”
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, “Konkurs im. Eugeniusza Gepperta”
Nagroda “Trofea ELLE”
Nagroda na biennale “Rybie oko 4”
Wyróżnienie magazynu “Łossskot” dla najciekawszych postaci kultury 2007 roku Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011 r., 2017 r.

Prace w zbiorach:
Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA
prywatne kolekcje w Polsce i za granicą

 

Born in 1972 in Nowa Ruda. She studied at the Faculty of Painting and Sculpture at
the Academy of Fine Arts in Wrocław. In 1996, she received a diploma in painting.
Also in 1996, she was awarded the Minister of Culture and Art Prize Promotions
’96. In 1998, in Eugeniusz Geppert Competition, she received the Rector Prize of
the Academy of Fine Arts in Wrocław. In 2006, during the Biennale of Young Art
Rybie Oko, she received the prize for a series of works combining the elements of
Polish folklore and pop culture. She received an honorable mention of “Łossskot”
magazine for the most interesting figures of culture in 2007. She was granted a
scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage twice (in 2011 and
2017). She lives and works in Wrocław.

Solo exhibitions:
2016 Who would you be, if you were who you’d like to be,
Geppert’s Apartment, Wrocław, Poland
2013 Menu, Manhattan Gallery, Łodź, Poland
2012 Cut-Paste, Olimpia Gallery, Krakow, Poland
2012 Must have it, BWA Gallery, Bielsko-Biała, Poland
2011 Must have it, BWA Gallery, Bielsko-Biała, Poland
2011 Souvenir Shop, Kordegarda Gallery, Warsaw, Poland
2011 Good, because it’s Polish, Olimpic Centre Gallery, Warsaw, Poland
2010 Cutouts, The Polish Institute, Sofia, Bulgaria
2009 Cutouts’ Parade, Latająca Gallery, Warsaw, Poland
2009 Cutouts, The Polish Institute, Budapest, Hungary
2007 Cutouts, BWA Gallery, Wrocław, Art Gallery of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała,
Baltic Art Gallery, Ustka, Poland; Zero Gallery, Berlin, Germany
2002 Soothing Effect of the Plural, Karowa Gallery, Warsaw, Poland

Group exhibitions:
2017 43rd Painting Biennale Bielska Jesień, BWA Gallery, Bielsko-Biała, Poland
2017 Phoenix Syndrome, Szara Gallery, Katowice, Poland
2016 Interpenetration, MWW, Wrocław, Poland
2016 Manual labours, Olimpia Gallery, Krakow, Poland
2016 Art searches for IQ, NFM, Wrocław, Poland
2016 SURVIVAL Art Review, FAT, Wrocław, Poland
2015 Ostrale ‘15, Dresden, Germany
2015 Arte Laguna Prize, Venice, Italy
2015 16 years, Olimpia Gallery, Krakow, Poland
2014 Midnight Show II, BWA Dizajn Gallery, Wrocław, Poland
2014 SURVIVAL Art Review, building of former Pharmacy Institute
of Medical University, Wrocław, Poland
2014 Planetary system, City Gallery, Wrocław, Poland
2009 20 Years after. Polish art after communism, Dam 27, Amsterdam,
Netherlands, BiB Sassenheim, Netherlands
2009 Folk-art-NOW!, Guter Bahnhof, Bremen, Germany
2007 Herzlich wir kommen, Pokusa Gallery, Wies¬baden, Germany
2007 Idolatries, Klima Bocheńska Gallery, Warsaw, Poland
2006 Young Art Biennale Rybie oko 4, Baltic Gallery of Art, Ustka, Poland
2003–2006 SURVIVAL Art Review, University of Wrocław, Mieszczański Brewery,
Main Rail Station, Wrocław, Poland
2001 35th National Polish Painting Competition Biel¬ska Jesień, BWA Gallery,
Bielsko-Biała, Poland
2000 Most dangerous paintbrushes, Xawery Dunikowski Museum, Warsaw, Poland
1998 17th Festival of Polish Contemporary Painting, BWA Gallery, Szczecin, Poland
1998 National Exhibition of Youth Painting – Eugeniusz Geppert’s Competition,
BWA Gallery, Wrocław, Poland
1997 33rd National Polish Painting Competition Biel¬ska Jesień, BWA Gallery,
Bielsko-Biała, Poland
1996 Promotions ‘96, State Gallery of Art, Legnica, Poland

Awards and scholarships:
⁄ Ministry of Culture and Art Award – Promotions ‘96
⁄ Prize of the Academy of Fine Arts in Wrocław Rector,
Eugeniusz Geppert’s Competition
⁄ ELLE Trophies Award
⁄ Rybie oko 4 Biennale Award
⁄ “Łossskot” Magazine Mention for the most interesting figures of culture in 2007
⁄ Ministry of Culture and National Heritage Scholarship, 2011
⁄ Ministry of Culture and National Heritage Scholarship, 2017
Works in collections of:
⁄ “Zachęta” Lower Silesian Society for the Encouragement of the Fine Arts
⁄ Art Collection of BWA Gallery in Bielsko-Biała
⁄ Private collections in Poland and abroad